Великолучківська

загальноосвітня школа I-III ступенів

Статті

Соціальний волонтерський проект «Від серця до серця»

( 2 Голоси (ів) ) 

(за напрямком «добро починається з тебе»)

Мета проекту: викликати в учнів ціннісне ставлення до ближнього свого, спонукати гімназистів до милосердних вчинків, людяності, любові. Прищепити і розвивати моральні почуття, міцні переконання, поводитись згідно з моральними нормами.

Проектний період: з вересня 2011 року по травень 2012 року.

Учасники проекту: гімназисти, педагог-організатор, гімназійний парламент, практичний психолог, класні керівники, заступник директора по навчально-виховній роботі, вихованці школи-інтернату, ветерани.

Мета проекту:

 • Прагнення привернути увагу гімназистів до волонтерського руху;
 • Спільний пошук нових моделей та рішень;
 • Безпосереднє спілкування учасників проекту між собою;
 • Отримання нових навичок та досвіду допомоги;
 • Нові знайомства й можливість перебування в колі друзів-волонтерів;
 • Розвиток колективізму, поняття дружби, взаємопідтримки;
 • Організацію святкових програм до дня вчителя, дня святого Миколая, Різдва, Великодня.

Девіз проекту: «добро - не наука, а дія!»

Цільова стратегія проекту:

Актуалізація проблем дитинства в сучасному світі. Організація конкретних дій, направлених на вирішення існуючих проблем у сфері життя дітей, позбавлених батьківського піклування.

Провідна ідея проекту:

Привернути увагу громадськості до проблем дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пріоритетні ідеї:

 • Милосердя;
 • Людяність;
 • Гуманізм;
 • Доброта;
 • Толерантність;
 • Небайдужість.

Стратегічне завдання проекту:

Розв’язання проблем дитинства: активізувати, сприяти позитивному рішенню через співпрацю волонтерів-гімназистів та вихованців і працівників школи-інтернату.

 • Проект вирішує такі завдання:
 • Налагоджує контакти з структурами, що залучені до проекту;
 • Об’єднує зусилля дітей і дорослих у практичній діяльності і спілкуванні;
 • Дає можливість дитині відчути причетність до розв’язання важливих проблем;
 • Сприяє обміну досвідом і інформацією;
 • Пропагує права дітей.

Основні характеристики, принципи побудови й участі в проекті:

Статус проекту:

Постійно діючий, соціальний. Здійснюється шляхом співпраці волонтерів – гімназистів та вихованців школи –інтернату.

Загальні принципи:

 • Добровільність участі в проекті;
 • Свобода спілкування;
 • Партнерство, рівноправна співпраця дітей різного віку та дорослих;
 • Повага до поглядів, ідей, підходів у діяльності учасників проекту.

Основні психолого-педагогічні і методологічні принципи проекту:

 • Особистісно-діяльний підхід, визнання самоцінності особистості дитини, сприйняття її як суб’єкта діяльності;
 • Партнерство, рівноправна співпраця, де голоси дітей та дорослих рівнозначні.

Основний метод проету – метод змістовної дії та позитивного результату.

Учасники проекту:

Учасниками проекту можуть стати гімназисти та вчителі, які відгукнуться на ідеї проекту, батьки гімназистів, рухи, спільні громадські організації.

Проект має свою символіку та атрибутику (вироблені й призначені на конкурсній основі):

 • Емблему;
 • Символ.

Засоби реалізації проекту:

 • Матеріальна допомога дітям, ветеранам;
 • Відвідування вихованців, творчі справи для них;
 • Спільні рухові ігри, участь в акціях, справах тощо.

Обов’язки учасників проекту:

Відповідальний – Кумечко У.О. – педагог-організатор мукачівської гімназії.

Всередині проекту члени гімназійного парламенту волонтери поділяються за групами:

 • «фінансисти» - відповідають з збір та розподіл коштів на реалізацію проекту (3 гімназиста);
 • «волонтерський рух» - відповідають за підготовку та проведення вистав (5 гімназистів);
 • «гравці» - відповідають за підготовку та проведення рухових ігор для дітей (2 гімназисти).

Допомогу в реалізаціях проекту здійснюють:

 • Батьківська громада гімназії;
 • Адміністрація.

Очікувані результати:

 • Конкретна матеріальна допомога дітям та ветеранам та моральна підтримка;
 • Позитивний вплив на волонтерів та дітей в процесі спілкування;
 • Залучення учнів до благодійних акцій;
 • Виховання в волонтерів-гімназистів високих моральних якостей.

Оцінка проекту:

 • Оцінювання роботи волонтерів оцінюється раз в квартал самими учасниками проекту.
 • Інформація про хід проекту подається у вигляді звіту, який готує відповідальна особа.

Бюджет:

Залежно від зібраних благочинних внесків учнями та батьками ліцею.

Циклограма проектної діяльності волонтерського руху «від серця до серця»

№ з/п

Етапи діяльності

Зміст діяльності

Примітка

1.

Підготовка. Визначення теми і мети проекту, завдань, розподіл волонтерів за групами. Обґрунтування актуальності проблеми. Планування роботи.

Учні: обговорення, визначення обов’язків. Практичний психолог, педагог-організатор: пропозиції щодо вибору проблеми . Учитель: мотивація, ознайомлення з положенням проекту.

Вересень 2011 року

2.

Планування:

Складання карти інтересів, визначення джерел;

Встановлення критеріїв оцінки результату і процесу;

Визначення мети проекту, дата реалізації.

Учні: формулюють завдання і виробляють план дій.

Учитель: коректує, пропонує, висуває пропозиції.

Жовтень 2011 року

3.

 

 

3.1

Реалізація проекту:

Робота з

 

Відвідування школи-інтернату з метою залучення до спільних рухових ігор волонтерів та дітей.

Учні: вивчають особливості спілкування з меншими дітьми, розробляють сценарій рухових занять. Проводять ігри, спілкуються з дітьми.

Учитель: спостерігає непрямо керує діяльністю.

Педагог-організатор, практичний психолог:

Спостерігають, допомагають в організації ігор.

Іі тиждень листопад 2011 року

3.2

Збір коштів на проведення акції «святий Миколай! Ти мене не забувай!». Виступ перед вихованцями школи-інтернату з виставою «різдвяні наспіви!» передача подарунків дітям.

Учні: збирають кошти, готують святкову програму, закупляють подарунки.

Учитель: корегує діяльність гімназистів-волонтерів.

І-ііі тиждень грудня 2011 року

4.

Відвідування школи-інтернату з виставою «новий рік – на поріг!». Передача дитячого харчування, засобів гігієни, тощо.

Учні: підготовка вистави, костюмів.

Учитель: координує фінансову діяльність учасників проекту.

Iv тиждень грудня 2011 року

5.

Аналіз діяльності учасників проекту за і півріччя.

Учні: аналізують зроблене, оцінюють свою діяльність.

Учитель: корегує, радить.

Кінець грудня

2011 року

6.

Проведення спільного заняття з малювання, ігри.

Учні: готують ігри, малюють. Учитель: спостерігає, допомагає.

Кінець січня 2012 року

7.

Обговорення на загальних зборах учасників проекту співпраці, визначення перешкод, проблем, пошуки їх вирішення.

Учні: аналізують свою діяльність.

Учитель: бере участь у колективному обговоренні, радить.

І тиждень лютого 2012 року

8.

Відвідування школи-інтернату напередодні великодня (виготовлення крашанок, ігри).

Учні, учитель та вихователі беруть участь у колективних іграх, конкурсах.

Квітень 2012 року

9.

Подання й оцінка результатів (у вигляді письмового завіту ) та оцінка діяльності волонтерського руху.

Учні та учитель обговорюють та оцінюють спільну діяльність, розробляють план дій на наступний проектний період.

Травень 2012 року