Великолучківська

загальноосвітня школа I-III ступенів

Статті

Проект «Шкільна родина»

( 0 Голоси (ів) ) 

(тандем родинних та освітніх традицій)

Мета проекту: забезпечення умов для продуктивної співпраці родини та школи шляхом розвитку шкільних та родинних традицій.

Проектний період:  2012 - 2013 н.р.

Учасники проекту:

Педагогічний колектив школи, батьківська громада.

Провідна ідея проекту: родина, школа, учнівський колектив, педагогічний колектив – партнери, які передають новому поколінню цінності, набуті попередніми поколіннями.

Стратегічні завдання проекту:

 • Створення продуктивного творчого простору для реалізації проекту;
 • Створення банку заходів по відродженню та збереженню сімейних та шкільних  традицій;
 • Щорічне проведення шкільних заходів спільно із батьківською громадою (звіт директора школи, день матері, день толерантності, спортивні змагання та ін.);
 • Безперервна робота психологічного консультпункту щодо проблем батьків і дітей;
 • Проведення анкетування, тестування, досліджень щодо подальшого розвитку проекту;
 • Залучення батьків до вирішення шкільних проблем різного характеру;
 • Створення благодійного фонду підтримки діяльності школи.

Загальні принципи:

 • Добровільність;
 • Партнерство, рівноправна співпраця учнів, батьків та педагогічного колективу;
 • Повага до учасників проекту, підходів у їхній діяльності.

Мета проекту: забезпечити умови для продуктивної співпраці сім’ї та школи через розвиток шкільних, сімейних та національних традицій

Завдання проекту:

 • Розробити сценарії сімейних свят, заходів та забезпечити їх проведення;
 • Проводити спільні конференції, екскурсії, які б зміцнювали в свідомості учнів та їх батьків поняття родинного простору;
 • Проводити консультації щодо організації загальних заходів;
 • Залучати громадські організації до участі в проекті.
 • Особливості даного проекту засновані на розвитку традицій школи, реалізації творчих здібностей учнів, батьків, що сприяє збереженню та укріпленню тандему сім’ї та школи.
 • Даний проект направлений на створення в школі умов, які сприяють розвитку індивідуальності, її визнанні, самовираженні, спілкуванні, в психологічній підтримці, у взаєморозумінні батьків та дітей, у тісній співпраці учня та вчителя.

Очікувані результати:

 • Збільшення кількості батьків, які беруть активну участь у житті школи;
 • Організація та проведення спільних масових заходів;
 • Створення «книги подяки», інформаційного стенду «шкільна родина»;
 • Проведення психологічних консультацій для батьків та школярів протягом навчального року;
 • Залучення випускників школи до тісної співпраці.

Механізми реалізації проекту:

Інформаційно-проектний етап:

 • Розробка гімназійних заходів;
 • Надання допомоги батькам з питань виховання дітей за допомогою сімейних традицій;

Проектно-конструктивний етап:

 • Розвиток різноманітних форм співпраці гімназії та родини;
 • Розвиток взаємодії в рамках спільних заходів;

Аналітико-перспективний етап:

 • Моніторинг педагогічної компетентності батьків;
 • Розробка методичних рекомендацій щодо родинного виховання;
 • Активізація діяльності батьківської громади у вирішенні проблем з питань батьків і дітей;
 • Передача досвіду на рівні району.

Циклограма проектної діяльності 

№ п/п

Етапи діяльності

Зміст діяльності

Примітка

1.

Підготовка. Визначення мети проекту, завдань, розподіл обов’язків. Обгрунтування актуальності проблеми. Планування роботи.

Обговорення, визначення завдань, пропозицій по реалізації, ознайомлення з макетом проекту.

Вересень 2012 року

2.

Планування:

Складання плану роботи;

Створення карти інтересів;

Установлення критеріїв оцінки результату і процесу.

Формулювання завдань, вироблення плану дій, корекція, пропозиції щодо планування.

Жовтень 2012 року

3.

Збереження та введення традицій школи

Створення книги про випускників школи

Постійно

4.

Розвиток пізнавального інтересів школярів

Зустріч з цікавими людьми нашого села, батьками учнів, випускниками школи

Протягом 2012‑2013 н.р.

5.

Психологічні тренінги для батьків.

Формування психологічно здорового клімату в сім’ї.

Протягом 2012‑2013 н.р.

6.

Спільна діяльність у волонтерському русі

Організація допомоги вихованцям дитячого будинку та благодійній лікарні у с.ракошино

Протягом 2012‑2013 н.р.

7.

Розвиток творчого потенціалу учнів

Виставки, конкурси, випуск стіннівок, плакатів.

Протягом 2012‑2013н.р.

8.

Розвиток традицій родини та школи

Організація сімейних свят («день матері», «кулінарія народів світу», «родинні світлини»).

Постійно

9.

Виховання поваги до багатодітних родин

Форум багатодітних родин  школи

Травень 2013 року ( до дня матері)

10.

Підвищення педагогічної компетентності батьків

Круглі столи, тематичні бесіди, тренінги, анкетування.

Постійно

11.

Організація спільного відпочинку учнів, батьків, педагогічного колективу

Екскурсії туристичними стежками рідного краю

Під час канікул 2012-2013 н.р.

12.

 

Збереження шкільних традицій

 

Проведення традиційних шкільних свят та заходів

Протягом 2012‑2013 н.р.

 

Проведення зустрічі з випускниками школи

13.

Формування дослідницько-пошукових навичок – участь учнів у підготовці та захисті творчих  та науково-дослідницьких робіт у ман за напрямами «історичне краєзнавство»

Проектування творчих робіт.

До січня 2013 року

14.

Збереження сімейних традицій.

Презентації родинних раритетів, фотографій.

Листопад 2012 року

15.

Подання й оцінка результатів, формулювання висновків.

Обговорення.

Травень 2013 року

Перспективи розвитку проекту:

подальший розвиток проекту «шкільна родина» спрямований на оновлення виховної системи школи, створення в закладі виховного простору, де задіяні три сторони: батьки, учні і вчителі. Проект може бути доповнений збіркою сценаріїв, заходів, методичних рекомендацій.