Великолучківська

загальноосвітня школа I-III ступенів

Статті

Проект «Сучасна шкільна бібліотека»

( 0 Голоси (ів) ) 

Мета програми: сприяти реалізації державної політики в галузі освіти; допомогти сучасному учню зрозуміти, що книга є найавторитетнішим джерелом інформації; реформувати бібліотеку в таку, яка б включала як традиційні носії інформації, так і сучасні технології.

Основні завдання роботи бібліотеки:

 • Прищеплювати дитині любов до книги, навчати учнів-читачів користуватися бібліотекою, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом;
 • Прищеплювати учням і іншим користувачам бібліотеки навички інформаційної культури;
 • Донести до всіх користувачів бібліотеки значення інформації для особистого розвитку;
 • Навчити дітей користуватися інформацією з різних носіїв інформації, як традиційних, так і нетрадиційних;
 • Забезпечити вільний і демократичний доступ до інформації;

Оперативне і повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи – одна з основних функцій сучасної шкільної бібліотеки. Крім того, бібліотека-не лише інформаційний центр, вона є культурним центром школи. Від бібліотечного інформування залежить стан навчально-виховного процесу. Новий зміст і характер навчання залежить від завдань, які ставить перед собою бібліотека, від форм і методів її роботи.

Пріоритетні напрямки роботи:

 • Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • Надання інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу;
 • Формування особистості з високим рівним громадянської свідомості, належними правовими нормами;
 • Формування у дітей стійкої поваги до книги;
 • Підвищення ролі бібліотеки у навчально-виховному процесі, створення умов, які сприятимуть наближенню рівня навчання до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів;
 • Формування правової культури читачів, громадськості та патріотизму, пробудження читацької цікавості до історії україни та краєзнавству, пропаганда конституції україни та  законів нашої держави;
 • Формування національної свідомості, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, трудової, фізичної, екологічної освіти, всебічне сприяння підвищенню педагогічної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї, удосконалення традиційних та опанування нових бібліотечних технологій та форм масової та індивідуальної роботи, заснованій на особистісно – орієнтованому підході до дитини, розширення  бібліотечно-інформаційних послуг;
 • Систематична робота по збереженню, зміцненню та розширенню книжкових фондів;
 • Розширення книжкових фондів засобами проведення доброчинних акцій «подаруй бібліотеці книгу», «підтримай шкільну бібліотеку»

Термін виконання програми:  2012 - 2017 рр

Керівник проекту: Кополовець М.Д., зав. шкільною бібліотекою

Учасники проекту: адміністрація школи, бібліотекарі, учителі, учні, батьки учнів.

Заходи з реалізації проекту

«сучасна шкільна бібліотека»

З/п

Зміст роботи

Дата виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Поповнювати фонди бібліотеки новою літературою. При комплектації звертати увагу на запити читачів, рекомендації періодики.

Постійно

Бібліотекарі, директор школи

 

2.

Систематично проводити доброчинні акції «подаруй бібліотеці книгу».

Щорічно

Бібліотекар, класні керівники

 

3.

Залучати спонсорські кошти на підписку періодичних видань.

Щорічно

Бібліотекарі, директор школи

 

4.

Забезпечити доступ до всесвітньої інформаційної мережі internet.

2013

Директор школи

 

5.

Створити список рекомендованих web – сайтів.

2012

Бібліотекарі

 

6.

Створити електронний бібліотечний каталог, банк даних аудіо і відео навчальних матеріалів.

2012-2013

Бібліотекарі

 

7.

Створити електронну систему обліку книжкового фонду відповідно до встановленого порядку.

2014

Бібліотекарі

 

8.

Створити електронну базу даних користувачів шкільної бібліотеки

2013

Бібліотекарі

 

9.

Брати активну участь у всеукраїнській акції «живи, книго!».

Щорічно

Бібліотекар, класні керівники

 

10.

Пропагувати літературу шляхом проведення масових заходів, свят спільно з педагогічним колективом, батьками.

Постійно

Педагог-організатор, бібліотекар, вчителі

 

11.

Проводити  тижні книги

Щорічно

Бібліотекарі, заступник з виховної роботи

 

12.

Проводити тренінги для батьків та учнів школи з питань  розвитку читацьких інтересів дітей

Щорічно

Психолог

 

width=