Великолучківська

загальноосвітня школа I-III ступенів

Статті

Проект «Навчальний шкільний кабінет та робоче місце вчителя»

( 0 Голоси (ів) ) 

Мета проекту: створення комфортного середовища, що максимально сприяє успішності навчально-виховного процесу, забезпечує виконання вимог до охорони здоров’я, безпеки діяльності вчителя та учнів.

Проектний період:  вересень 2012 року – травень 2013 року

Учасники проекту: адміністрація, вчителі – завідуючі кабінетами, учні школи, батьківські комітети класів

Керівник проекту: директор школи Рубіш Н.І.

Передумови впровадження проекту:

 • Створення хорошого кабінету і його подальший цілеспрямований, поступовий розвиток – запорука успішного навчання.

Для забезпечення ефективної роботи в кабінеті вчитель дає самооцінку обладнанню кабінету за таким критеріями:

 • Аналіз умов, обладнання, дидактичного наповнення кабінету на основі співставлення з еталонною типовою моделлю навчального кабінету;
 • Виділення елементів, рівень яких не відповідає нормативним вимогам;
 • Виділення елементів, брак або відсутність яких може бути відтворена самостійно;
 • Планування поетапного розвитку кабінету у відповідності із загальним планом розвитку гімназії;
 • Оцінка наявних ресурсів та резервів, необхідних для цілеспрямованої роботи кабінету.
 • Формою завершення самооцінки є складання його паспорту.

Завдання проекту:

 • Створення передумов для вирішення вчителем навчальної, виховної та розвиваючої складових навчально-виховного процесу, а саме:
 • Організації індивідуального та диференційованого навчання;
 • Реалізації практичної та творчої складових змісту навчання;
 • Забезпечення поглибленого вивчення предметів;
 • Організації гурткової роботи на базі навчального кабінету;
 • Проведення засідань шкільних методичних об’єднань;
 • Індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

Ідея проекту: кабінет повинен бути затишний, обладнаний технічними засобами навчання, світлим, комфортним, в ньому все повинно гармонійно поєднуватись.

Зміст проекту:

Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор школи.

Завідувач:

Несе повну відповідальність за упорядкування, зберігання та використання навчально-наочних посібників, обладнання мі інших матеріальних цінностей;

Оснащує кабінет відповідно до вимог;

Складає перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням за погодженням з директором школи, забезпечує дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти та порядку, систематично веде відповідну документацію.

Кабінет оснащується меблями 2-3 розмірів відповідно до росту школярів. На одній стіні висять стенди з довідковим матеріалом, основними формулами, правилами. Один із стендів – із змінною інформацією («готуємось до знз», варіантами різноманітних контрольних та  олімпіадних задач тощо). Заголовки до всіх постійних і змінних стендів оформлені в єдиному стилі. Впродовж задньої стіни кабінету розташовані шафи для зберігання роздаткового матеріалу, творчих робіт та учнівських презентацій, результатами (дипломи та грамоти) дослідницьких робіт. Тут же знаходиться необхідна література з відповідного предмета, систематизована відповідно до каталогу, періодична преса. Окреме місце виділено для наочності, виготовленої руками учнів.

На вікнах – легкі штори, які не перешкоджають доступу сонячного освітлення. Наявне також спецзатемнення для вікон, щоб забезпечити належну роботу проектора.

Кабінет оснащено інтерактивною дошкою. Наявність у кабінетах мультимедійної дошки і стаціонарного проектора полегшить використання інноваційних та інтерактивних технології у навчально-виховному процесі, які пов’язані із використанням комп’ютера та комп’ютерного обладнання, що сприятиме підвищенню якості надання освітніх послуг.

Кабінети математики і фізики обладнанні дошкою, що має п’ять робочих площ, на одній із них графічна сітка для побудови графіків, а середня частина дошки використовується для демонстрації екранно-звукових засобів навчання.

Робоче місце вчителя обладнане персональним комп’ютером.

Портрети видатних вчених – невід’ємна частина інтер’єру кабінету. Вони прикрашають візуальний ряд задньої стіни і не відволікають на себе уваги учнів.

Кабінети озеленені вазонами, які найбільш оптимальні для шкільних приміщень та безпеки дітей, і такі, що підвищують вологість та вміст кисню. Для розміщення великої кількості вазонів використовуються навісні полиці та підставки.

Циклограма роботи 

 

№ з\п

План діяльності

Учасники проекту

Термін

1.

Оформлення:

Паспортів кабінетів;

Актів-дозволів на експлуатацію кабінетів;

Кутків з техніки безпеки.

Завідуючі кабінетами

Вересень, постійно

2.

Оформлення картотеки:

Періодичних видань;

Навчальної літератури;

Методичної літератури;

Довідкової літератури;

Художньої літератури.

Завідуючі кабінетами

Вересень, постійно

3.

Оформлення підписку на періодичну пресу.

Учителі відповідних предметів

Грудень, червень - щорічно

4.

Створення групи учнів - фітодизайнерів для озеленення кабінетів та догляду за рослинами.

Завідуючі кабінетами, учні , батьки

Листопад, постійно

5.

Організувати роботу ініціативних груп гімназистів для оформлення та розмноження навчально-методичних матеріалів.

Завідуючі кабінетами, заступник директора з навчально-виховної роботи

Протягом навчального року

6.

Систематизація матеріалів предметних олімпіад

Завідуючі кабінетами

Листопад

7.

Придбання комплектів парт для кабінетів

Директор, спонсори,

Батьківська громадськість

Протягом 2012‑2017 рр

8.

Обладнання кабінетів інтерактивними дошками та стаціонарними мультимедійними проекторами.

Директор, спонсори,

Батьківська громадськість

Протягом 2012‑2017 рр

9.

Обладнати робоче місце вчителя персональним комп'ютером.

Директор школи

Протягом 2012‑2017 н.p.

10.

Поповняти кабінети настільними іграми для відпочинку під час перерв (шахи, шашки, пазли, математичні головоломки і т.д.).

Завідуючі кабінетами, учні школи, батьківські комітети класів

Постійно

11.

Провести акцію «подаруй книгу кабінету».

Учні школи, батьки

Постійно

12.

Провести атестацію навчальних кабінетів згідно положення (додається).

Тимчасова атестаційна комісія

Серпень, щорічно

13.

Створити відеотеку кращих уроків вчителів, на яких відображено використання інноваційних методів навчання.

Завідуючі кабінетами, заступник директора

Щорічно

14.

Створити методичну скарбничку кращих уроків та дидактичних матеріалів.

Завідуючі кабінетами, заступники директора

Постійно

15.

Проводити огляд кабінетів

Адміністрація

2 рази на рік

Очікувані результати:

Створення оптимального робочого місця вчителя дасть можливість вдосконалити форми і методи навчально-виховної діяльності, покращити рівень викладання предмета та забезпечити високий рівень навченості учнів

Форма завершення проекту:

Створення комісії з представників адміністрації, вчителів, учнів школи та батьків для визначення кращого шкільного кабінету. Матеріальна винагорода вчителю-переможцю. Перехід на кабінетну систему навчання.